Möte 2019-11-06

Regional utvecklingsnämnd
09:00 - 14:30 Lagergrens gata 2, Karlstad. Lokal: Skeppet
  • § 119

    Strateg Britta Zetterlund-Johansson informerar om att Region Värmland initierar, stödjer, leder och samordnar insatser för att höja länets utbildningsnivå och öka kompetensmatchningen. Projektledare Värmlands industriråd Boo Rundqvist informerar om Industriråd Värmland som bildades utifrån den värmländska industrins behov av att samverka kring kompetensförsörjning i syfte att stärka industrins långsiktiga förutsättningar.

    (Bildpresentation RUN/190725)

  • § 120

    VD Anna Lundmark Lundbergh informerar om Almi företagspartner Värmland AB som arbetar med att stödja entreprenörskap och näringslivsutveckling. Almi företagspartner Värmland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent) och av Region Värmland (49 procent).

    (Bildpresentation RUN/190737)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.