Möte 2019-09-11

Regional utvecklingsnämnd
09:00 - 15:47 Lagergrens gata 2, Karlstad. Lokal: Skeppet
  • § 78

    Kontorschef Kajsa Sundström och handläggare Ingrid Jansson från Region Värmland European Office informerar om internationella frågor bland annat sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder.

  • § 81

    Region Värmland har uppmanats att svara på remissen SOU 2019:11 Biojet för flyget - betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget.

    Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan. Utredningen som antagit namnet Biojetutredningen har slutfört uppdraget och överlämnat betänkandet Biojet för flyget (SOU 2019:11) till regeringen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.