Möte 2019-03-21

Kollektivtrafiknämnd
09:30 - 16:00 Arkivcentrum, Almqvistsalen, vån. 7
 • § 25

  Den 1 januari 2019 bildades Region Värmland genom sammanslagning av verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland - kommunalförbund. Region Värmland övertar genom detta det regionala utvecklingsansvaret. Landstingsfullmäktige och kommunernas fullmäktige har vidare beslutat att Region Värmland från och med 2019-01-01 blir ensamt ansvarigt för kollektivtrafiken och regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Ärendebeskrivning

  Samtrafiken i Sverige AB:s verksamhet är att utveckla, tillhandahålla och marknadsföra information och biljetter samt planeringssamordning och annat som gagnar det kollektiva resandet med olika trafikslag samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva branschutveckling.

  Övertagande av ägandet av aktieinnehavet i Samtrafiken i Sverige AB är en direkt följd av de tidigare beslut som fattats att bilda en region och överlämna ansvaret för kollektivtrafiken i länet till Region Värmland.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.