Möte 2019-05-08

Hjälpmedelsnämnd
09:00 - 10:45 Skogsstjärnan, psykiatrihuset (Älvgatan 652, 30 Karlstad)
  • § 30

    Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om Regionplan 2020. I förslag till planen läggs delar ur samverkansavtalet och reglementet till för att tydliggöra nämndens uppdrag. Delar ur utredningsuppdrag kring välfärdsteknik läggs även in i förslag till Regionplan 2020.

  • § 31

    Fullmäktige beslutade 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En planeringsprocess och ett planeringsdirektiv för framtagande av regionplan och flerårsplan är beslutad.

    Planeringsprocessen syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020–2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen. Nämnderna bidrar till planerna utifrån beslutade planeringsförutsättningar.

    Framarbetat förslag till Hjälpmedelsnämndens inriktning och uppdrag i Regionplanen 2020 har utgått från tidigare skrivning i Landstingsplanen med komplettering av delar ur Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal och det utredningsuppdrag om Välfärdsteknologi som Hjälpmedelsnämnden beslutade om under hösten 2018.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.