Möte 2019-05-15

Hälso- och sjukvårdsnämnd
08:30 - 16:30 PI-gården Räddningstjänsten, Infanterigatan 20 Karlstad
 • § 114

  Karlstad och Hammarö är de kommuner som fortsatt ökar sin befolkning och kommer att fortsatt göra så enligt SCB:s prognoser. Den kraftiga nybyggnationen, i fram för allt inre hamn, innebär ett kraftigt ökat tryck på våra befintliga kliniker.

  Yrkanden

  Marianne Utterdahl (SIV) yrkar att uppdra åt regiondirektören att ta med ärendet i styrelsens årliga investeringsprocess inför 2020.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer proposition på Marianne Utterdahls (SIV) yrkandet om tillägg vilket nämnden godkänner.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.